Rimljanima 1:1
Pozdrav od Pavla, sluge Krista Isusa, kojeg je Bog pozvao da bude apostol i izabrao ga da objavljuje Božju Radosnu vijest,
Rimljanima 1:4
a po Duhu koji posvećuje i uskrsnućem od mrtvih pokazao se Božjim Sinom u svoj sili. On je Isus Krist, naš Gospodar.
Rimljanima 1:6
I vi ste među njima, i vas je Bog pozvao da pripadate Isusu Kristu.
Rimljanima 1:7
Pišem svima vama u Rimu, koje Bog voli i poziva da budete Božji sveti ljudi. Neka milost i mir od Boga, našeg Oca, i Gospodina Isusa Krista budu s vama.
Rimljanima 1:8
Prije svega, zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu za sve vas jer se o vašoj vjeri priča po cijelom svijetu.
Rimljanima 2:16
Sve će se to dogoditi onoga dana kada Bog preko Krista Isusa bude sudio ljudske tajne, prema Radosnoj vijesti koju ja objavljujem.
Rimljanima 3:22
Bog čini ljude pravednima po vjeri u Isusa Krista. To se odnosi na sve koji vjeruju jer nema razlike među ljudima:
Rimljanima 3:24
No opravdani su pred Bogom po njegovoj milosti, zbog oslobođenja od grijeha koje dolazi kroz Isusa Krista. To je Božji dar.
Rimljanima 3:25
Bog je poslao Isusa kao žrtvu pomirenja, da po njegovoj krvi budu pomireni s Bogom oni koji vjeruju. Na taj je način Bog pokazao svoju pravednost. Bio je pravedan i u prošlosti, dok je bio strpljiv i nije ih kaznio za njihove grijehe.
Rimljanima 3:26
Učinio je to da bi nam pokazao svoju pravednost i u sadašnje vrijeme; da je pravedan i da opravdava svakoga tko vjeruje u Isusa .
Rimljanima 4:24
nego i za nas. Naša će vjera biti prihvaćena da nas opravda pred Bogom. To će se dogoditi nama koji vjerujemo u Boga koji je uskrisio od mrtvih našega Gospodina Isusa.
Rimljanima 5:1
Sada kad smo opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.
Rimljanima 5:11
I ne samo to; mi se i radujemo u Bogu po svome Gospodinu Isusu Kristu, po kojem smo sada i primili pomirenje.
Rimljanima 5:15
Božji dar, međutim, nije kao Adamov grijeh. Jer, ako su mnogi umrli zbog grijeha jednog čovjeka — Adama, još je veća Božja milost i dar života što su ga mnogi primili milošću jednog čovjeka — Isusa Krista.
Rimljanima 5:17
Jer, smrt je vladala nad svim ljudima zato što je jedan čovjek zgriješio, ali mnogo više će oni koji uživaju u obilju Božje milosti i u daru pravednosti imati istinski život i vladati po jednom čovjeku — Isusu Kristu.
Rimljanima 5:21
To se dogodilo da bi, kao što je prije grijeh vladao smrću, na isti način Božja milost vladala pravednošću i donijela vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.
Rimljanima 6:3
Zar ne znate da smo mi, koji smo se krstili u Krista Isusa, po krštenju sudjelovali u njegovoj smrti?
Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte sebe mrtvima za grijeh, a živima za Boga u Kristu Isusu.
Rimljanima 6:23
Jer, plaća za grijeh je smrt, a dar što ga Bog daje jest vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.
Rimljanima 7:25
Hvala Bogu za spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu! U umu se, dakle, pokoravam Božjem zakonu, ali tjelesna narav čini da se pokoravam zakonu grijeha.
Rimljanima 8:1
Stoga, sada više nema osude onima koji su u Isusu Kristu.
Rimljanima 8:2
Jer, u Isusu Kristu je zakon Duha koji donosi život. Zakon života oslobodio te zakona grijeha koji donosi smrt.
Rimljanima 8:11
Ako u vama živi Božji Duh, koji je Isusa podigao iz mrtvih, Bog će i vašim smrtnim tijelima dati vječni život po svome Duhu koji živi u vama.
Rimljanima 8:29
On ih je poznavao prije nego što su postojali i izabrao ih je da budu poput njegovog Sina. Tako da Isus, Božji Sin, bude najstariji među svojom braćom i sestrama.
Rimljanima 8:34
Tko bi ih mogao proglasiti krivima? Nitko! Isus Krist je umro, ali još je važnije to što je uskrsnuo i što sada sjedi Bogu s desne strane i posreduje kod njega u našu korist.
Rimljanima 8:39
iznad nas ili ispod nas, niti išta što je stvoreno — ne može odvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Kristu, našem Gospodinu.
Rimljanima 10:9
Dakle, ako svojim ustima priznaš »Isus je Gospodar« i ako u svom srcu vjeruješ da ga je Bog podigao iz mrtvih, bit ćeš spašen.
Rimljanima 13:14
Umjesto toga, zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i prestanite razmišljati kako da udovoljite žudnjama tjelesne naravi.
Rimljanima 14:14
Znam i uvjeren sam u Gospodinu Isusu da ni jednu vrstu hrane, samu po sebi, nije grijeh jesti, osim za onoga tko smatra da je to grijeh.
Rimljanima 15:5
Bog je izvor strpljivosti i ohrabrenja. Neka vam pomogne da se slažete jedni s drugima i da slijedite primjer Isusa Krista.
Rimljanima 15:6
Tako svi zajedno možete, jednom mišlju i jednim ustima, dati slavu Ocu našega Gospodina Isusa Krista.
Rimljanima 15:16
da budem službenik Isusa Krista i da služim nežidovskim narodima. Moj je posao govoriti Božju Radosnu vijest tako da i nežidovski narodi dođu k Bogu te da ih on prihvati jer ih Sveti Duh posvećuje za njega.
Rimljanima 15:17
Zbog svega što sam napravio za Boga, ponosan sam u Isusu Kristu.
Rimljanima 15:30
Braćo i sestre, molim vas da mi se pridružite u molitvama Bogu za mene, radi našega Gospodina Isusa Krista i radi ljubavi koju nam daje Duh.
Rimljanima 16:3
Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Isusu Kristu.
Rimljanima 16:18
Takvi ljudi ne služe Isusu Kristu, nego svojim sklonostima. Oni zavode bezazlene slatkorječivošću i laskanjem.
Rimljanima 16:20
A Bog, izvor mira, uskoro će slomiti Sotonu pod vašim nogama. Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vama.
Rimljanima 16:25
Neka je slava Bogu! Bog može ojačati vašu vjeru Radosnom viješću Isusa Krista koju propovijedam. Ta je tajna dugo bila skrivena, a sada ju je Bog otkrio nama
Rimljanima 16:27
Neka po Isusu Kristu bude vječna slava jedinome mudrom Bogu. Amen.