Romarbrevet 1:4
och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.
Romarbrevet 1:6
Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.
Romarbrevet 1:7
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Romarbrevet 1:8
Först och främst: jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro.
Romarbrevet 2:16
Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.
Romarbrevet 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad.
Romarbrevet 3:24
och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.
Romarbrevet 3:26
under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.
Romarbrevet 4:24
utan också med tanke på oss. Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus,
Romarbrevet 5:1
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.
Romarbrevet 5:11
Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.
Romarbrevet 5:15
men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus.
Romarbrevet 5:17
Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus.
Romarbrevet 5:21
och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.
Romarbrevet 6:3
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?
Romarbrevet 6:11
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.
Romarbrevet 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.
Romarbrevet 7:25
Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.
Romarbrevet 8:1
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:2
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Romarbrevet 8:11
Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Romarbrevet 8:39
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
Romarbrevet 10:9
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
Romarbrevet 13:14
Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.
Romarbrevet 14:14
I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent.
Romarbrevet 15:17
Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud.
Romarbrevet 16:3
Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus.
Romarbrevet 16:20
Fridens Gud skall snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.
Romarbrevet 16:25
Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus — där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd
Romarbrevet 16:27
honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.