Eclesiastés 11:5
Isaías 26:3
Isaías 41:10
Isaías 49:15
Jeremías 1:5
Jeremías 29:11
Mateo 5:4
Salmos 34:18
Romanos 8:28
1 Samuel 1:27-28
Filipenses 4:6-7
Isaías 55:8-9
2 Corintios 1:3-5
Salmos 139:13-16