Efesios 2:10
Éxodo 35:10
Santiago 1:17
Proverbios 22:29
Jeremías 4:4-5
1 Corintios 12:5-6
1 Pedro 4:10-11
Éxodo 31:3-5
Mateo 5:14-16
Mateo 6:1-4
Romanos 12:3-8
1 Corintios 12:1-11