1 Corintios 13:7
1 Pedro 5:7
1 Samuel 16:7
2 Corintios 5:7
2 Corintios 12:9
Hebreos 13:5
Isaías 6:1
Isaías 41:10
Isaías 57:15
Jeremías 29:11
Juan 3:16
Juan 12:40
Juan 14:1
Juan 14:27
Juan 16:33
Lucas 24:38
Marcos 11:23
Mateo 5:8
Mateo 11:28
Proverbios 3:5
Salmos 34:18
Salmos 51:17
Salmos 55:22
Salmos 147:3
Apocalipsis 21:4
Romanos 8:28
Romanos 12:2
Proverbios 4:23
Proverbios 3:5-6
1 Corintios 6:19-20
Filipenses 4:6-7
Mateo 11:28-30
Salmos 34:1-22