Gálatas 6:4
Isaías 2:12
Isaías 23:9
Santiago 4:6
Santiago 4:10
Jeremías 9:23
Mateo 2:3
Proverbios 8:13
Proverbios 11:2
Proverbios 13:10
Proverbios 16:5
Proverbios 16:18-19
Proverbios 18:12
Proverbios 21:4
Proverbios 21:24
Proverbios 25:27
Proverbios 26:12
Proverbios 27:2
Proverbios 29:23
Salmos 10:4
Salmos 138:6
Romanos 12:3
Romanos 12:16
1 Corintios 13:4
Daniel 5:20
Gálatas 6:1-3