Salmos 144:14
Nehemías 8:1
Isaías 24:11
Jeremías 14:2
Proverbios 23:29
Filipenses 4:6-7