2 Corintios 6:2
1 Juan 2:17
Eclesiastés 3:11
Jeremías 29:11
Juan 3:16
Juan 9:4
Proverbios 16:9
Proverbios 21:5
Proverbios 27:1
Salmos 31:15
Salmos 90:12
Romanos 13:11
Ester 4:14
Marcos 13:32-33
2 Pedro 3:8-9
Colosenses 4:5-6
Efesios 5:15-17
1 Tesalonicenses 5:1-3
Proverbios 6:6-8
Santiago 4:13-17
Eclesiastés 3:1-8