Isaías 26:20
Jeremías 25:32-33
2 Crónicas 7:13-14
Apocalipsis 6:3-8
1 Samuel 5:6
2 Corintios 4:7
Éxodo 20:3
Santiago 4:10
Mateo 6:24
Filipenses 4:6
Salmos 103:2-3
Números 11:31-33
Éxodo 9:8-11
Santiago 1:2-6
Apocalipsis 9:15-19
Marcos 13:32-37
Salmos 91:2-14
Lucas 21:5-38
Mateo 24:1-35