Proverbios 11:3
Proverbios 28:6
1 Pedro 3:16
Proverbios 12:22
Proverbios 21:3
2 Corintios 8:21
Juan 14:6
Proverbios 4:25-27
Hebreos 13:18
Lucas 6:31
Salmos 41:11-12
Filipenses 4:8
Isaías 26:7