1 Corintios 13:4-7
Efesios 4:29
Miqueas 6:8
Colosenses 3:12
Efesios 2:7
Mateo 5:24
Romanos 2:4
Gálatas 5:22
Salmos 141:5
Isaías 54:8
Proverbios 19:22
1 Pedro 4:8
2 Pedro 1:5-7
Ester 2:9
Efesios 4:32
Gálatas 6:10
Lucas 6:35
Proverbios 31:26
1 Pedro 3:9
Rut 2:20-21
Rut 3:10
Nehemías 9:17
Salmos 31:21
Salmos 117:1-2
Salmos 119:76
Isaías 54:10
Jeremías 2:2
Joel 2:13
Jonás 4:2-3
Hechos 28:2
Génesis 24:14
Josué 2:12
2 Corintios 6:6
Tito 3:4
Génesis 24:12