1 Juan 4:17
1 Juan 5:14
2 Crónicas 32:8
Efesios 3:12
Hebreos 4:16
Isaías 32:17
Jeremías 17:7
Nehemías 6:16
Filipenses 1:6
Filipenses 4:13
Proverbios 3:26-32
Salmos 20:7
Filipenses 3:3-5
2 Corintios 3:1-4