1 Samuel 1:27
2 Corintios 6:18
Deuteronomio 10:18
Oseas 14:3
Isaías 40:31
Santiago 1:27
Jeremías 29:11
Mateo 25:40
Proverbios 13:12
Salmos 82:3
Salmos 146:9
Salmos 68:5-6
Proverbios 31:8-9
Juan 1:12-13
Gálatas 4:4-5
Romanos 8:14-17
Salmos 10:14-18