Eclesiastés 3:8
Efesios 6:11
Isaías 2:4
Isaías 19:2
Jeremías 46:16
Jeremías 51:20
Joel 3:9
Miqueas 7:8
Mateo 24:6
Salmos 68:30
Apocalipsis 21:7
Romanos 8:37
Romanos 12:19
1 Timoteo 6:12
2 Corintios 10:4
Romanos 13:4
Zacarías 10:5
Zacarías 14:2
Santiago 4:1-2
Deuteronomio 20:1-4
Romanos 13:1-5
Salmos 144:1-15