Romanos 8:28
Jeremías 29:11
Filipenses 4:6-7
Lucas 6:16
Salmos 34:18
Isaías 40:28-31
Proverbios 3:5
Salmos 42:11
Colosenses 3:23-25
Eclesiastés 1:2
Eclesiastés 12:8
Hebreos 11:6
Hebreos 13:5