2 Corintios 4:16-19
Salmos 107:20
Isaías 40:31
Deuteronomio 31:6
Mateo 11:28-29
Salmos 18:6
Eclesiastés 3:1
Jeremías 29:11
Juan 14:1-4
Romanos 8:16-25
1 Pedro 1:3
2 Corintios 1:3-6