Лука 6:38
Матей 5:4
Піліпянаў 4:19
Псалмы 67:7
Лічбы 6:24-25
Піліпянаў 4:6-7
Яков 1:17
Ярэмія 17:7-8
Ісайя 41:10
Йоан 1:16
Быцце 22:16-17
Быцце 27:28-29
Псалмы 1:1-3
Псалмы 23:1-4
2 Самуіла 22:3-4
1 Йоан 5:18
Псалмы 138:7
2 Карынфянаў 9:8
Піліпянаў 4:7