Luukkaan 6:38
Matteuksen 5:4
Filippiläisille 4:19
Psalmien 67:7
4 Mooseksen 6:24-25
Filippiläisille 4:6-7
Jaakobin 1:17
Jeremian 17:7-8
Jesajan 41:10
Johanneksen 1:16
1 Mooseksen 22:16-17
1 Mooseksen 27:28-29
Psalmien 1:1-3
Psalmien 23:1-4
2 Samuelin 22:3-4
1 Johanneksen 5:18
Psalmien 138:7
2 Korinttilaisille 9:8
Filippiläisille 4:7