Matta 12:24
Markus 3:22
Matta 10:25
Matta 12:27
Luka 11:15-19
2 Laamiiɓe 1:1-3
Luka 11:18
Markus 3:20-30
2 Laamiiɓe 1:16
Laataanooji 1:1
Matta 9:34
Wahayu Yuhanna 21:20
Ayuba 2:11
2 Laamiiɓe 1:6
Yuhanna 1:1
Luka 11:19
Gurtaaki 6:23
Luka 3:1
Laataanooji 10:10
Laataanooji 14:1
Tooktaaki 14:5
Ruut 1:2
Nehemiya 1:1
Asta 1:1
1 Laamiiɓe 1:2
Wahayu Yuhanna 16:16
Esaaya 34:14
Matta 22:37
Markus 3:1-6
Markus 10:46-52
Daniyel 1:7
Alkaali'en 4:6
2 Laamiiɓe 19:37
Ezekiyel 23:4
Yeremiya 1:1
Laataanooji 10:22
Esira 4:7
Matta 10:3
Nelaaɓe 2:9
Farillaaji 11:5
Gaazoowo 1:1
Gurtaaki 30:34
Ayuba 9:9
Nelaaɓe 6:5
Wahayu Yuhanna 1:11
1 Laamiiɓe 8:13
Markus 3:23
Yosuwa 24:15