Matta 27:3-4
Matta 6:14-15
Markus 11:25
Matta 7:12
Ibraniŋke'en 4:15
Laataanooji 12:3
Roma'en 3:23