1 Korintu'en 12:23
1 Timote 2:8-10
1 Piyer 3:3-4
Roma'en 12:2
Matta 5:28
Tooktaaki 22:5
1 Piyer 3:3
1 Samuyila 16:7
1 Korintu'en 6:19-20
1 Korintu'en 10:31
Balndi 7:10
Balndi 31:30
1 Timote 3:2
Luka 17:1
Balndi 11:22
Efesu'en 2:10
Roma'en 14:13
1 Piyer 3:3-5
1 Piyer 1:14
1 Samuyila 9:21
Asta 1:11-12
Ayuba 32:4-7
1 Piyer 3:1-4
1 Yuhanna 2:16
Roma'en 12:1
Balndi 31:25
1 Timote 4:8
Filippi'en 2:5
1 Piyer 3:4
1 Timote 2:10