1 Timote 2:5
2 Timote 3:16
Nelaaɓe 17:28
Kolossi'en 2:9
Gurtaaki 3:14
Laataanooji 1:26
Ibraniŋke'en 4:12
Yuhanna 4:24
Farillaaji 19:28
Matta 12:40
Wahayu Yuhanna 1:4
Titus 1:12
1 Korintu'en 15:33
1 Yuhanna 5:7-9
Yuhanna 3:16-18