2 Laamiiɓe 5:10
Tooktaaki 5:12
Gurtaaki 22:30
Yuhanna 6:35
Matta 26:26
Limle 4:7
Yosuwa 6:3-4
Laataanooji 2:1-3
Laataanooji 9:12-16