Lukács 6:38
Máté 5:4
Filippiekhez 4:19
Zsoltárok 67:7
4 Mózes 6:24-25
Filippiekhez 4:6-7
Jakab 1:17
Jeremiás 17:7-8
Ézsaiás 41:10
János 1:16
1 Mózes 22:16-17
1 Mózes 27:28-29
Zsoltárok 1:1-3
Zsoltárok 23:1-4
2 Sámuel 22:3-4
1 János 5:18
Zsoltárok 138:7
2 Korintusi 9:8
Filippiekhez 4:7