AISAIA 26:20
JEREMAIA 25:32-33
2 IHE EMERE 7:13-14
NKPUGHE 6:3-8
1 SAMUEL 5:6
2 KỌRINT 4:7
ỌPUPU 20:3
JEMES 4:10
MATIU 6:24
FILIPAI 4:6
ABÙ ỌMA 103:2-3
ỌNU-ỌGUGU 11:31-33
ỌPUPU 9:8-11
JEMES 1:2-6
NKPUGHE 9:15-19
MAK 13:32-37
ABÙ ỌMA 91:2-14
LUK 21:5-38
MATIU 24:1-35