KỌLỌSI 4:2
2 KỌRINT 2:14-15
JONA 2:9
1 TESALỌNAIKA 5:18
KỌLỌSI 3:15-17
1 KỌRINT 15:57
ABÙ ỌMA 100:4
1 IHE EMERE 16:34
ROM 1:21
FILIPAI 4:6
ABÙ ỌMA 69:30
2 KỌRINT 9:15
1 TESALỌNAIKA 5:16-18
FILIPAI 4:6-7
KỌLỌSI 1:12
JEMES 1:17
EFESỌS 5:4
LEVITIKỌS 22:29
ABÙ ỌMA 103:2
DANIEL 6:10
ABÙ ỌMA 107:1
EFESỌS 5:20
ABÙ ỌMA 9:1
JỌN 3:16
KỌLỌSI 3:2
KỌLỌSI 3:16
ABÙ ỌMA 107:8
ABÙ ỌMA 119:62
NKPUGHE 11:17
KỌLỌSI 3:15-17
ABÙ ỌMA 106:1
HIBRU 12:28
ABÙ ỌMA 107:1-2
2 SAMUEL 22:49
1 TESALỌNAIKA 1:2
1 TIMỌTI 2:1-2
JỌN 11:41
ABÙ ỌMA 118:1-18
ABÙ ỌMA 20:4
ABÙ ỌMA 30:12
ABÙ ỌMA 95:2
2 KỌRINT 9:11
2 KỌRINT 2:14
FILIPAI 4:19
ROM 11:36
ABÙ ỌMA 105:1
ỌLU OZI 16:40