KỌLỌSI 3:12
EFESỌS 4:2
JEMES 4:6-10
1 PITA 5:5
2 IHE EMERE 7:14
LUK 14:11
MAIKA 6:8
ILU 3:3-4
ILU 11:2
ILU 12:15
ILU 15:33
ILU 18:12
ILU 22:4
ILU 27:2
ABÙ ỌMA 25:9
ABÙ ỌMA 149:4
ROM 12:3
ROM 12:16
2 KỌRINT 12:9-10
FILIPAI 2:3-4
MATIU 23:10-12
JEMES 4:14-16
FILIPAI 2:5-8