KỌLỌSI 1:16
DEUTERONOMI 4:19
DEUTERONOMI 17:3
EFESỌS 2:19
EFESỌS 6:12
ỌPUPU 12:49
ỌPUPU 22:21
ỌPUPU 23:9
EZIKIEL 1:4-7
JENESIS 1:26
JENESIS 2:1
HIBRU 11:13
HIBRU 13:2
AISAIA 13:5
AISAIA 45:12
AISAIA 60:8
LEVITIKỌS 24:22
NEHEMAIA 9:6
ABÙ ỌMA 97:6
1 PITA 2:11
ỌLU OZI 19:35
NKPUGHE 12:12
NKPUGHE 13:1
EMOS 9:2-3
LEVITIKỌS 19:33-34
NKPUGHE 9:7-11
JENESIS 6:1-22
EZIKIEL 1:1-28