1 KỌRINT 1:5
ỌLU OZI 2:4
ỌLU OZI 19:6
GALETIA 5:22
MAK 16:17
1 KỌRINT 14:2
1 KỌRINT 14:23
1 KỌRINT 14:27-28
1 KỌRINT 12:8-11
1 KỌRINT 13:1-13
1 KỌRINT 14:1-40