2 TIMỌTI 4:2
ỌLU OZI 20:28
HIBRU 13:17
JEMES 3:1
JEREMAIA 3:15
ILU 23:27
EFESỌS 4:11-12
1 PITA 5:1-4
TAITỌS 1:5-9
EZIKIEL 34:1-10
1 TIMỌTI 3:1-13