JENESIS 3:4
LEVITIKỌS 19:11
ABÙ ỌMA 119:163
ILU 12:22
ILU 13:5
ILU 14:5
ILU 17:7
HOSEA 11:12
ZEFANAIA 3:13
JỌN 8:44
ỌLU OZI 5:3
EFESỌS 4:29
KỌLỌSI 3:9
1 TIMỌTI 4:2
JEMES 3:1
NKPUGHE 22:15