1 Ukorintho 13:7
1 Napeturo 5:7
16:7
2 Ukorintho 5:7
2 Ukorintho 12:9
Aebraniya 13:5
6:1
41:10
57:15
29:11
Nayohana 3:16
Nayohana 12:40
Nayohana 14:1
Nayohana 14:27
Nayohana 16:33
Luka 24:38
Namako 11:23
Namatayo 5:8
Namatayo 11:28
3:5
34:18
51:17
55:22
147:3
Upatakulhelhiya 21:4
Arumi 8:28
Arumi 12:2
4:23
3:5-6
1 Ukorintho 6:19-20
Ufilipi 4:6-7
Namatayo 11:28-30
34:1-22