1 Napeturo 5:8
2 Ukorintho 4:4
2 Ukorintho 11:14
2 Napeturo 1:19
Uefeso 6:11-12
Nayakhobo 4:7
Nayohana 8:44
Nayuuda 1:6-9
Namatayo 4:3
Namatayo 12:24
Upatakulhelhiya 3:9
Upatakulhelhiya 20:10
Arumi 16:20
28:16-17
Upatakulhelhiya 12:7-9
Luka 10:18-20
14:12-15
Upatakulhelhiya 13:1-18