1 Ukorintho 4:5
1 Ukorintho 11:31
2 Ukorintho 5:10
2 Napeturo 2:4
Mitheko 17:31
12:14
Aebraniya 9:27
Nayohana 12:48
Namatayo 12:36
Namatayo 24:36
50:4
96:13
Upatakulhelhiya 21:4
Arumi 2:16
7:7-8
Upatakulhelhiya 20:11-15