1 Ukorintho 3:15
Mitheko 27:21
Ufilipi 3:7-8
1 Ukorintho 3:13-15
31:39
47:8
Upatakulhelhiya 21:4
Namatayo 5:4
Nayohana 8:32
1 Natim 3:15
1 Ukorintho 15:55
9:5
Nayohana 6:54
Namako 6:3
Nayohana 14:1-3
Nayohana 5:28-29
12:7
Arumi 14:8
Arumi 8:28
1 Uthesalonike 4:13-18
Ugalatia 1:19
1:11
1 Uthesalonike 4:16
2:7
Nayohana 11:25
146:4
115:17
1 Ukorintho 15:54
2 Ukorintho 5:8
1 Uthesalonike 4:13-14
23:4
2 Ukorintho 5:10
Namatayo 25:21
Arumi 6:23
Aebraniya 9:27
Nayohana 3:3-5
Aebraniya 12:14
Nayohana 3:16
Nayohana 11:11-13
Mitheko 2:29