1 Nayohana 4:18
Ugalatia 5:22-23
12:13
2 Natim 1:7
Ufilipi 4:6-7
41:10
28:27-29
1 Napeturo 5:7
Ufilipi 4:13
Namatayo 11:28-30
Arumi 15:13
1 Nayohana 4:8
2 Uthesalonike 2:11
25:16
51:7
Namatayo 4:24
Arumi 8:28
2 Natim 3:16-17
1 Napeturo 5:10
Ufilipi 1:6
34:17
Aebraniya 12:1
Uefeso 4:23
1 Natim 1:5
Ufilipi 4:8
Uefeso 5:18