2 Ukorintho 12:21
Uefeso 5:3
Uefeso 5:33
Ugalatia 5:19
2:24
Aebraniya 13:4
1 Ukorintho 6:9
1 Ukorintho 6:18
1 Nayohana 1:9
Namatayo 5:28
Namako 7:22-23
1 Uthesalonike 4:3-5
Namako 10:6-9
5:15-19
1 Ukorintho 13:4-8
7:6-12
1 Ukorintho 6:13-20