1 Ukorintho 10:13-14
1 Nayohana 2:16
1 Ukorintho 15:33
Nayakhobo 4:7
1 Ukorintho 6:12
1 Napeturo 5:10
50:15
Arumi 5:3-5
1 Ukorintho 6:9-11
Natito 2:12
Nayakhobo 1:2-3
Aebraniya 4:15-16
Nayohana 3:16-17
Ufilipi 4:13
95:8
Namatayo 6:13
Namatayo 26:41