1 Nayohana 2:16
2 Ukorintho 9:7
5:10
Aebraniya 13:5
Luka 12:15
Namatayo 6:24
11:28
13:11
14:31
15:27
20:21
22:1-9
28:22-25
1 Napeturo 5:2-3
1 Ukorintho 4:11-13
1 Natim 6:6-19
Nayakhobo 5:1-6