Marek 10:19
Lukaš 18:20
Matuš 22:34-40
Rimanenge 13:9
Matuš 19:16-19
Matuš 22:36-40
Matuš 10:17-22
Rimanenge 13:8-14
Marek 12:28-34
Exodus 34:28
Deuteronomy 4:13
Deuteronomy 10:4
Deuteronomy 5:7-22
Deuteronomy 6:21
Deuteronomy 10:1-5
Exodus 20:1-17
Exodus 24:12
Exodus 34:10-29
Deuteronomy 6:4-9
Exodus 20:2-17
Exodus 31:18
Jan 14:15
Matuš 19:18
Jan 15:10
Matuš 5:17
Exodus 32:15
Jan 15:12-17
Exodus 32:16
Exodus 34:27