Židenge 10:24-25
Matuš 18:20
Kološanenge 3:16
Efežanenge 4:11-13
Skutki 2:42
Rimanenge 10:17
Matuš 16:18
Skutki 9:31-32
Matuš 6:33
Jakob 1:22
2 Timoteoske 4:2
Matuš 28:19-20