වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
හිතෝපදේශ 19:21
ජෙරමියා 29:11
හිතෝපදේශ 15:22
ගීතාවලිය 33:11
හිතෝපදේශ 16:3
හිතෝපදේශ 21:5
ගීතාවලිය 20:4
ගීතාවලිය 33:10
ශුද්ධවර ලූක් 14:28
හිතෝපදේශ 16:9
රෝම 8:28
පිලිප්පි 1:6
යෙසායා 14:26-27
ශුද්ධවර ජොහන් 6:44
ගීතාවලිය 143:8
හිතෝපදේශ 23:4
ගීතාවලිය 90:12
ගීතාවලිය 3:31-32
යෙසායා 46:3-11
ශුද්ධවර ජොහන් 1:12-13
එළිදරව්ව 17:8
අාමොස් 3:7
ජාකොබ් 4:1-17
හිතෝපදේශ 3:5-6
2 පේදුරු 3:9
1 තිමෝති 2:4
උත්පත්ති 1:26
ශුද්ධවර මතෙව් 28:18-20
හිතෝපදේශ 6:6-8
ජෙරමියා 1:5
එපීස 1:4
හෙබ්‍රෙව් 4:3
රෝම 3:10-18
යෙසායා 55:10-11
යෙසායා 9:6-7
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 29:29
රෝම 9:22-24
1 පේදුරු 2:9-10
රෝම 8:18-25
නික්මයාම 20:1-17