වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 කොරින්ති 13:4-7
එපීස 4:29
මීකා 6:8
කොලොස්සි 3:12
එපීස 2:7
ශුද්ධවර මතෙව් 5:24
රෝම 2:4
ගලාති 5:22
ගීතාවලිය 141:5
යෙසායා 54:8
හිතෝපදේශ 19:22
1 පේදුරු 4:8
2 පේදුරු 1:5-7
එස්තර් 2:9
එපීස 4:32
ගලාති 6:10
ශුද්ධවර ලූක් 6:35
හිතෝපදේශ 31:26
1 පේදුරු 3:9
රූත් 2:20-21
රූත් 3:10
නෙහෙමියා 9:17
ගීතාවලිය 31:21
ගීතාවලිය 117:1-2
ගීතාවලිය 119:76
යෙසායා 54:10
ජෙරමියා 2:2
ජෝවෙල් 2:13
ජෝනා 4:2-3
ක්‍රියා 28:2
උත්පත්ති 24:14
ජෝෂු 2:12
2 කොරින්ති 6:6
තීතස් 3:4
උත්පත්ති 24:12