වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ශුද්ධවර ලූක් 22:25
එළිදරව්ව 13:12
ශුද්ධවර මතෙව් 20:25
ශුද්ධවර මාක් 10:42
ජෙරමියා 9:24
කොලොස්සි 2:23
හෙබ්‍රෙව් 5:14
1 පේදුරු 5:2
එසකියෙල්ගේ 22:29
ශුද්ධවර මතෙව් 8:9
1 තිමෝති 4:8
1 කොරින්ති 6:19-20
පිලිප්පි 4:13
1 කොරින්ති 10:31
2 තිමෝති 2:5
1 තිමෝති 2:12
හිතෝපදේශ 31:17
රෝම 12:1
ගීතාවලිය 131:1
ක්‍රියා 24:16
1 තිමෝති 4:7
හෙබ්‍රෙව් 12:2-11
1 පේදුරු 2:14
1 පේදුරු 2:1
ධර්මදේශකයා 1:13
ධර්මදේශකයා 3:10
1 කොරින්ති 6:19
3 ජොහන් 1:2
1 කොරින්ති 9:24-27
1 සාමුවෙල් 16:7
ගීතාවලිය 104:9
උත්පත්ති 6:12
උත්පත්ති 7:20
උත්පත්ති 8:5
උත්පත්ති 9:11
1 පේදුරු 3:3-4
2 තිමෝති 4:7
1 කොරින්ති 9:26-27
යෙසායා 40:31