වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ක්‍රියා 2:38
කොලොස්සි 3:17-23
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 23:17
ධර්මදේශකයා 9:10
ශුද්ධවර ජොහන් 16:13
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:2
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:13-18
ශුද්ධවර ලූක් 6:31
ශුද්ධවර ලූක් 16:10
හිතෝපදේශ 11:1-3
හිතෝපදේශ 19:1
හිතෝපදේශ 22:6
හිතෝපදේශ 25:21
රෝම 1:26
රෝම 2:1
ශුද්ධවර මතෙව් 7:12-21
ශුද්ධවර ජොහන් 13:34-35
2 තිමෝති 3:16-17
එසකියෙල්ගේ 16:49-50
ගලාති 5:19-21
1 කොරින්ති 6:9-11
රෝම 13:8-10
ජාකොබ් 1:12-15
ශුද්ධවර මාක් 12:28-31
ශුද්ධවර ලූක් 10:10-28
එපීස 6:5-9
1 කොරින්ති 13:1-13
රෝම 6:1-23
ශුද්ධවර මතෙව් 19:1-30
උත්පත්ති 19:1-38