වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 සාමුවෙල් 2:21
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 7:14
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 8:2
උත්පත්ති 1:28
උත්පත්ති 25:21
හෙබ්‍රෙව් 11:11
1 කොරින්ති 3:16
ජාකොබ් 1:17
ශුද්ධවර ජොහන් 16:33
ගීතාවලිය 113:9
ගීතාවලිය 127:3
ගීතාවලිය 128:3
ගීතාවලිය 139:13
ගීතාවලිය 147:3
ශුද්ධවර මාක් 11:24
පිලිප්පි 4:13
රෝම 12:12
ශුද්ධවර ලූක් 1:36-37
රෝම 5:3-5
ශුද්ධවර ලූක් 1:13-21
ගීතාවලිය 112:1-10
යෙසායා 54:1-17
1 සාමුවෙල් 1:1-28