Ef 5:18
Galatia 5:19-21
1 Korintus 6:19-20
1 Petrus 5:8
1 Korintus 5:11
1 Timotius 5:23
Amsal 20:1
Wahyu 21:8
Wahyu 9:21
1 Petrus 4:7
Amsal 4:23
1 Petrus 1:13
Wahyu 18:23
Matius 27:34
1 Korintus 6:9-19
1 Tesalonika 5:6-8
1 Korintus 10:13
Amsal 23:29-35
Yohanes 10:10
1 Tesalonika 5:6
1 Korintus 6:10
Yesaya 5:11
Titus 1:7-8
Titus 3:1
Yohanes 1:2
Roma 13:13
Galatia 5:16
Roma 13:1-2
1 Korintus 6:9-10
1 Petrus 5:10
Filipi 1:6
Roma 15:13
Mazmur 34:17
Ibrani 12:1