2 Korintus 12:21
Ef 5:3
Ef 5:33
Galatia 5:19
Kejadian 2:24
Ibrani 13:4
1 Korintus 6:9
1 Korintus 6:18
1 Yohanes 1:9
Matius 5:28
Markus 7:22-23
1 Tesalonika 4:3-5
Markus 10:6-9
Amsal 5:15-19
1 Korintus 13:4-8
Kidung Agung 7:6-12
1 Korintus 6:13-20