1 Raja 7:23
Bilangan 11:11
Ulangan 1:11
Imamat 20:13
1 Korintus 6:9-11
1 Korintus 10:13
Roma 1:20
Filipi 4:19
Mazmur 55:22
2 Timotius 3:16
Lukas 23:34
Kejadian 1:31
Mazmur 104:9
Kejadian 6:12
Kejadian 7:20
Kejadian 8:5-9
Kejadian 9:11
Ulangan 11:11
Lukas 11:11
Bilangan 1:11
Yosua 1:11
1 Korintus 6:9
Yohanes 1:8
Bilangan 10:29