1 Korintus 14:40
Pengkhotbah 9:10
Pengkhotbah 11:4
Galatia 6:9
Ibrani 12:11
Ibrani 10:12
Yakobus 4:17
Yohanes 9:4
Lukas 12:35
Lukas 12:40
Matius 6:33
Filipi 4:13
Amsal 10:4
Amsal 12:24-25
Amsal 13:4
Amsal 14:23
Amsal 18:9
Amsal 20:4
Amsal 21:17
Amsal 27:1
Roma 7:20-21
Ef 5:15-17
Lukas 9:59-62
Amsal 24:30-34